Summerhill

Summerhill. Szkoła wolnych ludzi (IPSI, 2014)

„Summerhill to wyjątkowe miejsce i wyjątkowa historia. Z tym większą satysfakcją prezentujemy Państwu tę opowieść o śmiałej filozofii i skutecznej strategii wychowawczo-edukacyjnej. Mamy graniczącą z pewnością nadzieję, że wniesie ona nowe, ważne wątki do debaty o reformie szkoły i stanie się dla wielu osób źródłem inspiracji”.  – Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Krótko mówiąc (Drzewo Babel, 2015)

„Zapraszam do lektury moich wybranych, superkrótkich felietonów o superważnych, coraz bardziej aktualnych sprawach: o cywilizacyjnym pośpiechu, dojrzewaniu, feminizmie, hedonizmie, homoerotyzmie, horoskopach, lęku, manipulacjach, macierzyństwie, miłości, patriarchacie, pieniądzach, pornografii, samotności, śmiechu, śmierci, uzależnieniach, voyeryzmie, wychowaniu, wyścigu szczurów”. – Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Zdradzony przez ojca (Drzewo Babel, 2015)

„Ta książka nie została napisana przeciwko komukolwiek. Jej celem jest ostrzeżenie przed negatywnymi psychologicznymi i obyczajowymi konsekwencjami nieobecności ojca w rodzinie. Mam nadzieję, że okaże się ona pomocna zarówno mężczyznom, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje matki i kobiety – a także kobietom, które chcą lepiej zrozumieć synów i mężczyzn oraz siebie w roli matek swoich synów”. – Wojciech Eichelberger