Metoda 8xO

8xO warsztaty

Kompleksowy program zarządzania energią życiową w stresie mający na celu podniesienie oraz ochronę odporności ciała i umysłu na stres i generowane przez niego choroby.

Życie wymaga od nas dużych nakładów energii. Subiektywnie odczuwany stres jest wynikiem relacji poziomu obciążenia do poziomu energii, którą dysponujemy. Obciążenie ma dwie składowe: stres obiektywny (związany z obiektywną sytuacją,) oraz stres subiektywny (autostres), którego źródłem jest nasza nawykowa skłonność do nieadekwatnego interpretowania przeszłych i przyszłych zdarzeń jako zagrażających. Stres subiektywny może stanowić nawet 80% odczuwanego obciążenia! Gdy mamy silną tendencję do interpretowania zdarzeń w sposób zagrażający wtedy nasze wyobrażenia o przeszłości i przyszłości przypominają film grozy.

Stres

Wiele naszych problemów ze sobą i z życiem bierze się stąd, że nasze ciała żyją w światach tworzonych przez nasze umysły. Gdy stwarzamy sobie piekło w umyśle, nasze ciało żyje w tym piekle naprawdę”.  – WojciechEichelberger‬

Ponieważ ciało słucha umysłu, więc reaguje tak jakby uczestniczyło w realnych, groźnych wydarzeniach. Z reguły okazuje się, że rzeczywistość nie jest tak zła, jak nasze wyobrażenia o niej.

Zatem podstawową umiejętnością, która powinniśmy opanować aby zmniejszyć nasze obciążenie jest obecność, czyli świadomy, niezniekształcony kontakt z tym co rzeczywiście, tu i teraz, wokół nas się dzieje. Oprócz obecności zapewni nam to prawidłowe oddychanie (świadome, pogłębione i przeponowe), właściwy rytm wypoczynku, (dobowy, tygodniowy, roczny) oparcie w sobie (czyli umiejętność mocnego stania na własnych nogach  i dobrego kontaktu z ciałem), odreagowywanie negatywnych emocji, odmawianie (czyli umiejętność mówienia; nie, nie mogę, nie dam rady, wystarczy, dosyć, nie chcę) i prawidłowe odżywianie się. Jak widać, abyśmy mogli choćby część z tego zastosować w naszym życiu musimy opanować jeszcze jedną ważną umiejętność jaką jest opiekowanie się sobą, czyli mądrego troszczenia się o siebie i uznanie, że jesteśmy tego warci. Tego będziesz doświadczać  i uczyć się  w czasie treningu.

Wybierz warsztaty w dogodnej dla Ciebie formie:

8 razy O - Wojciech Eichelberger

Dla kogo?

Dla osób indywidualnych

 • którym stres odbiera radość życia i zdrowie
 • chcących skutecznie radzić sobie ze stresem w pracy
 • dla cierpiących z powodu przeciążenia stresem i tendencji do pracoholizmu
 • jako profilaktyka – zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • dla osób mających problem z zachowaniem work-life balance

Dla Firm

 • które chcą pomóc pracownikom skutecznie radzić sobie ze stresem i efektywnie regenerować siły fizyczne i psychiczne
 • mają na celu wspieranie pracowników w zachowaniu work-life balance
 • dostrzegają potrzebę i wartość profilaktyki stresu
 • mają świadomość zgubngo wpływu stresu na jakość wykonywanej pracy oraz stan zdrowia pracowników

Główne cele szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności podejmowania wyzwań i efektywnego działania w sytuacjach trudnych.
 • Odkrycie źródeł wewnętrznego oparcia (oparcia w sobie).
 • Budowanie odporności na przeciążenia.
 • Likwidowanie objawów przeciążenia.
 • Nauka szybkiej regeneracji sił.
 • Zwiększenie poczucia satysfakcji z życia.
 • Zapobieganie chorobom związanym z przeciążeniem stresem.
 • Nabycie umiejętności wspierających budowanie dobrych relacji z otoczeniem.
 • Odreagowywanie napięcia.
 • Nauka mądrej troski o siebie, o swój bilans energetyczny.
 • Nabycie umiejętności oszczędzania czasu i koncentrowania się na tym, co najważniejsze.‬

O jak ODPORNOŚĆ - moduły warsztatów:

 1. ODDECH – nabycie umiejętności oddychania przeponowego, co pod obciążeniem i w stresie pomaga sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię oraz powstrzymuje przedwczesne reakcje stresowe typu walka – ucieczka.
 2. OBECNOŚĆ – umiejętność urealniania się, optymalnej koncentracji na zadaniu, kontrolowania negatywnych myśli i fantazji, efektywne oszczędzanie energii.
 3. OPARCIE W SOBIE – umiejętność rozpoznawania sygnałów przeciążenia, bieżące monitorowanie poziomu energii życiowej, uświadamianie oddechu, budowanie poczucia ugruntowania i równowagi psycho-fizycznej.
 4. ODREAGOWANIE – umiejętność odróżniania stanu emocjonalnej implozji od rzeczywistego zmęczenia oraz skutecznego i nie obciążającego innych odreagowywania stresu przed wejściem w fazę regeneracji.
 5. ODPOCZYWANIE – umiejętność szybkiego przełączania organizmu na tryb „regeneracja- asymilacja”, szybkiej i skutecznej regeneracji w warunkach obciążenia i stresu oraz zasypiania.
 6. ODMAWIANIE I ODPUSZCZANIE – umiejętność nie dopuszczania do sytuacji przeciążenia zadaniami delegowanymi przez innych, nie brania na siebie zbyt wielkich obciążeń i odpuszczania zadań dodatkowych, nie związanych z priorytetami.
 7. ODŻYWIANIE – umiejętność optymalnego wykorzystywania generatora pokarmowego oraz energii pokarmowej w celu poprawienia ogólnego bilansu energii życiowej.
 8. OPIEKOWANIE SIĘ SOBĄ – umiejętność rozróżniania tego co nam służy od tego c o nam szkodzi, rozpoznawania i unikania sytuacji nawykowego nadużywania się a także nawykowej bezradności i nadmiernego asekurowania się, stosowanie zasady równowagi pomiędzy troską o własną energię i odporność i wymaganiami jakie sobie stawiamy. Zainstalowanie wewnętrznego trenera.

Wybierz warsztaty w dogodnej dla Ciebie formie: