POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu i Usługi (cookies) do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisów. Korzystanie z Serwisu i Usług oznacza akceptację poniższej Polityki oraz stosowanych przez Serwis i Usługę procedur. Odwiedzający i korzystający z Serwisu i zakupujący Usługi potwierdzają tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków zawartych poniżej.

§ 1 Definicje

Serwis – serwisy internetowe działające pod adresami: stressfree.pl, positivelife.pl, zrelaksowanamama.pl, 8razyO.pl, samodzielnerodzicielstwo.pl, strefamindfulness.pl, superkreatywosc.pl, wojciecheichelberger.pl, prostezycie.pl

Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator – firma Positive Life Sp z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Bernardyńska 22/12, 02-904 Warszawa, KRS 0000351472,  NIP: 521-35-60-091, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz Usługi oraz przechowująca dane i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika (cookie)

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu lub z Usługi

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Usługa – zakup i używanie warsztatów internetowych

§ 2  Dane osobowe

Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza zapisu do newslettera dostępnego w Serwisie lub podczas zakupu Usługi, z tym, że w razie braku podania danych osobowych Usługa nie może zostać zrealizowana. Administrator wymaga tylko tych danych, jakie są niezbędne do wysyłki newslettera lub do realizacji Usługi.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości dotyczących sposobu realizacji Usługi (logowania, odzyskiwania hasła, etc) oraz sporadycznego wysyłania Użytkownikowi niezapowiedzianych wiadomości. Może to być: newsletter, informacje dotyczące Serwisu lub jego partnerów (życzenia, polecane artykuły, inne promocje Serwisu lub jego partnerów) oraz informacje handlowe, których wysyłkę opłacili klienci Serwisu. Klienci Serwisu nie mają dostępu do bazy mailingowej Serwisu.

Użytkownicy, którzy zapisali się na newsletter lub korzystali z Usługi, mogą w każdej chwili usunąć swoje informacje z bazy poprzez kliknięcie linku w stopce newslettera lub informacji handlowej lub poprzez wysłanie maila na adres pomoc@positivelife.pl

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane są odpowiednio chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Użytkownikownik ma prawo do:

żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,  przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem,

wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 3  Cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, uzyskując informacje w nich zawarte w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Cookies są nieszkodliwe dla Urządzenia i danych Użytkownika.

Rodzaje cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 5 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie, uwierzytelniania Użytkownika  i pamiętania tzw. klucza sesji. Dzięki temu Użytkownik korzystający z określonego komputera/innego urządzenia jest identyfikowany w Serwisie po jednokrotnym zalogowaniu, aby nie było potrzeby wpisywać swojego loginu i hasła. Administrator może też używać plików Cookies do przechowywania informacji kontrolnej i wykrywania nadużyć w zakresie nieuprawnionego uwierzytelniania w ramach Serwisu.

Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu i Sklepu internetowego.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google – polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Facebook – polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Youtube – polityka prywatności: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

Instagram – polityka prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388

§ 6 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje jeszcze następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
– Local Storage Object –zbliżona zasadą działania do plików cookies, mająca jednak nieco inne właściwości. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

– Logi serwera – zapisywane i przechowywane na serwerze zapytania obejmujące m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

§ 7 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis nie jest odpowiedzialny za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem – lub brakiem możliwości wykorzystania informacji zawartych w Serwisie lub Usłudze.

Serwis oraz jego redakcja nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. Przykładamy wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują w Serwisie swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny.

Serwis nie odpowada za politykę prywatności witryn do których linki znajdują się w naszym Serwisie.

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt z Administratorem Serwisu:

Positive Life Sp z o.o
ul. Bernardyńska 22/12
02-904 Warszawa
tel. 884 024 114
pomoc@positivelife.pl