Stajemy się tym, co jemy, i zmieniamy się, gdy zmieniamy to, co jemy.

Wojciech Eichelberger
Ciałko