Warsztaty i wyjazdy

Rejs: mind-full of Mazury

Zjednocz się z doświadczeniem jachtowej włóczęgi!

Żeglowanie to umiejętne zarządzanie energią żywiołów wody i powietrza a także radzenie sobie w sytuacjach wymagających, stresowych często w warunkach presji. Wprowadź te lekcje w życie na co dzień.

Warsztaty

Warsztaty Rejs są doskonałą oprawą dla nauki świadomego oddechu, wzmacniania poczucia oparcia w sobie i podejmowania optymalnych decyzji w trudnych warunkach. Rejs, sam w sobie stanowi dodatkowe wyzwanie. Celem warsztatów jest nabycie kompetencji warunkujących efektywne funkcjonowanie w sytuacjach poważnych wyzwań, dużego obciążenia i stresu.

W poszukiwaniu prawdziwego siebie

Nastawiony na odkrywanie i budowanie pełnej świadomości ciała, ruchu, energii i działania w zgodzie z okolicznościami. Podczas Rejsu poznasz:

  • elementy metody Quest (kreatywne i skuteczne realizowanie odległych celów),
  • elementy praktyki Qi-Gong (świadomość ciała, ruchu i energii),
  • elementy sztuk walki, play-fight (budowanie spokoju w sytuacji wyzwania, asertywność),
  • zasady medytacji zen (zarządzanie umysłem. mind-control),
  • techniki radzenia sobie ze stresem,
  • techniki psychologii i psychoterapii transpersonalnej,
  • techniki transowe poszerzania świadomości,
  • sposób w jaki odbierają cię inni w wymagających warunkach rejsu żeglarskiego,
  • podstawy prowadzenia jachtów żaglowych.

Nie są wymagane patenty ani szczególne umiejętności żeglarskie, wystarczy umieć pływać, nie bać się wody i żeglowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ | WYBIERZ SIĘ NA MAZURSKĄ PRZYGODĘ